Направете своите запитвания във вайбър или чрез обаждане на телефон 0882596702.
Кои сме ние?

Гаранция и сервиз

Какво покрива гаранцията на производителя?

Гаранцията на производителя покрива дефекти в изработката и компонентите на велосипеда, риска от повреда по време на транспорт на велосипеди, които са продадени през www.bikesport.bg. Велосипедите ще се наричат „Продукт" в следващите части на гаранцията.Какъв срок покрива гаранцията на производителя?

Гаранцията на производителя е със срок от 2(две) години и е валидна от датата на закупуване на Продукта. Прилага се само спрямо регистрирания първоначален собственик на Продукта. Прехвърлянето на Продукта от първия собственик на друг води до анулиране на гаранцията.
Гаранцията за рамките и вилките може да бъде удължена до срок от 3(три) години, в случай, че велосипедът се регистрира онлайн в секцията "Регистрирай твоя велосипед". Удължената гаранция ще се прилага само за Продукти, закупени и регистрирани след 09.02.2015 г., при условие, че онлайн регистрацията е извършена в рамките на 14 дни от закупуването на Продукта.

Гаранцията на производителя ще бъде приложена в случай, че се изпълняват условията по годишното обслужване на Продукта, съгласно предоставените инструкции за поддръжка в упътването. Извършеното годишно обслужване трябва да бъде потвърдено с подпис и печат. В случай, че такова не е изпълнено, срокът на гаранцията се намаля от 3(три) на 2(две) години.
Гаранцията покрива поправен или заменен Продукт за останалия срок от оригиналната гаранция, до степен позволена от закона.Всички гаранции предположени от закона са ограничени до срок от максимум 3(три) години (ако е направена онлайн регистрация на велосипед) респективно 2(две) години, от датата на покупка на Продукта, освен ако закона изрично не посочва по-кратък срок, и са ограничени до първия собственик на Продукта.Какво ще направи www.bikesport.bg?

Bikesport ще замени с Продукт с подобен вид и качество или поправи дефектен Продукт, или ще Ви възстанови заплатената сума (като свидетелство ще служи Вашата касова бележка от покупката на Продукта). Разходите, свързани със заменянето на които и да са не дефектни части са за сметка и се заплащат от собственика на Продукта. В такъв случай, Вие ще бъдете уведомени за наложителността за замяната на не дефектни части, така че да може да организирате и приоритизирате разходите си.


Какво не покрива гаранцията?

Гаранцията не покрива:
- Продукти, отдавани под наем;
- Велосипеди за състезания, тестове и демонстрации (демо велосипеди);
- Не напълно асемблирани велосипеди;
- Повреди, възникнали поради - злополуки, небрежност, неправилно третиране, злоупотреба, неправилна употреба, неправилно асемблиране;
- Повреди, възникнали поради - не съобразяване с препоръчителните условия за поддръжка и използване;
- Повреди, възникнали поради - неправилно или неточно извършена поддръжка или ремонт, извършени от който и да е различен от официален представител на Bikesport;
- Повреди, възникнали поради - използването на части и приспособления, несъответстващи на Продукта и промяната на Продукта.Гаранцията не покрива дефекти, дължащи се на нормалното износване на компонентите:
- Гуми (вътрешни и външни);
- Накладки на спирачки;
- Падове на V brake/спирачки);
- Жила, капсули(метални, пластмасови);
- Педали;
- Ръкохватки на кормилото;
- Верига;
- Фарове;
- Бутилка за водаВсички Продукти имат включено упътване. Моля следвайте внимателно инструкциите в упътването или тези поставени на Продукта. В рамките на позволеното от закона, последващи и случайни наранявания не се покриват от гаранцията.Как може да предявим иск по тази гаранция?

За да предявите иск по гаранцията, Вашата първа стъпка е да уведомите Bikesport за предявения дефект, в рамките на гаранционния период. Второ, трябва да предоставите Продукта за навременна инспекция от bikesport. Моля свържете се с обслужване на клиенти на www.bikesport.bg. Всички върнати Продукти трябва да са придружени с доказателство за покупка (обикновено това е касовата бележка). В противен случай гаранцията няма да бъде призната._бгКопие от Протокол за предаване на Продукта (ще намерите непопълнен на гърба на упътването) ще остане при Bikesport след приемане и подпис от собственика на Продукта. Задължително е показването на протокола при предаването на дефектна част в случай на иск по гаранцията, както и на доказателство за извършена покупка, в противен случай гаранцията няма да бъде призната.Как различните държавни законови уредби влияят върху правата Ви на тази гаранция?

Гаранцията Ви дава специфични права, като може да имате и други права, които са специфични в зависимост от Вашата държава.