Направете своите запитвания във вайбър или чрез обаждане на телефон 0882596702.
Кои сме ние?

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва в 5 /пет/ дневен срок от потвърждаване на поръчката от Потребителя при телефонно обаждане от служител на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД . Телефонното обаждане се осъществява в 2-дневен срок от утвърждаването на направената поръчка чрез потвърждението й от страна на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД.

„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Доставката на поръчани велосипеди се извършва БЕЗПЛАТНО на територията на Р. България.

При поръчка на стойност до 99,99 лв с ДДС включително, се начислява стойност на куриерската услуга в размер от 10 лв. с ДДС.

Сумата за доставка на поръчани велосипеди, аксесоари и компоненти извън територията на Р. България, се изчислява за всяка конкретна поръчка спрямо вида на продукта, теглото, обема и адреса за доставка.

„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД изисква допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка на посочен от Потребителя телефон. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД информация, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , по своя преценка, може да отмени поръчката, като уведомява за това Потребителя. При посочени неверни или грешни адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД няма задължение за монтаж/асемблиране на доставяните стоки.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООДна телефон за контакт +359 32 921 925, e-mail адрес: info@bikesport.bg. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ще счита, че не са били налице външни видими дефекти на стоката – евентуални повреди, удари и други щети.

Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато: при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието; несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят може да загуби възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. В този случай „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД няма да носи отговорност за недоставените стоки/услуги.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 7 (седем) дни от уведомяването на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД за такова искане, телефон за контакт +359 32 921 925, e-mail адрес: info@bikesport.bg.

„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.