Направете своите запитвания във вайбър или чрез обаждане на телефон 0882596702.
Кои сме ние?

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА ДОМЕЙН www.bikesport.bgВнимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.bikesport.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД (наричани за краткост Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на www.bikesport.bg, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.bikesport.bg, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, бул. Пещерско шосе 82Б ЕТ.5, АП.27 , вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202196375, представлявано и управлявано от НЕДЯЛКА ИВАНОВА МИРЧЕВА, телефон за контакт +359 32 921 911, e-mail адрес: Firmenmagazin@maxcombike.com, уебсайт: www.bikesport.bg. „БАЙК РИТЕЙЛ"ЕООД е вписано като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер: 351752.Надзорни органи:(1)Комисия за защита на личните данниАдрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg(2)Комисия за защита на потребителитеАдрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,тел.: 02 / 980 25 24факс: 02 / 988 42 18гореща линия: 0700 111 22Уеб сайт: www.kzp.bgСтоките и услугите, които предлагаме, както и тяхната цена, която включва всички данъци и разходи, които потенциално потребителите ще трябва да покрият, са подробно посочени в сайта: www.bikesport.bg1. Условия за използване на Сайта www.bikesport.bg („БАЙКРИТЕЙЛ" ЕООД )С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични" към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД потвърждава възможността/невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на потребителя. Поръчката ще бъде изпълнена при промяна на параметрите само след изразено от Потребителя съгласие.Потребителят е съгласен да получава информация чрез предоставените начини за контакт за продукти и услуги на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.2. Задължения на потребителя при регистриранеПри регистрацията на Сайта Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма, както и се задължава да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.bikesport.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.3. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на www.bikesport.bgСъобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.bikesport.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.bikesport.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.bikesport.bg.Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.bikesport.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.www.bikesport.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.www.bikesport.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.„БАЙК РИТЕЙЛ"ЕООД уведомява Потребителите, че е вписан като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 351752. Вашите лични данни ще бъдат използвани от „„БАЙК РИТЕЙЛ"" ЕООД за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. С приемане на настоящите Общи условия давате съгласието си „БАЙК РИТЕЙЛ"ЕООД да съхранява и обработва Вашите лични данни.4. Достъп, потребителско име и парола, сигурностПотребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.bikesport.bg, след като извърши процеса на регистрация.Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговите потребителско име и парола.Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.bikesport.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността.В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.bikesport.bg ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.www.bikesport.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.5. Поведение на потребителитеПотребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание.Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.bikesport.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.www.bikesport.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават закона.www.bikesport.bg си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставена от потребителя, в нарушение на закона.6. Авторски права и ограничения свързани с тях.Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта, за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително споразумение, уреждащо правоотношенията между „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД и лицето, публикуващо информацията.Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица. „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност и риск на потребителя.7. Предоставяни стоки и услуги на Сайта.Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта;Всички цени в сайта са в избраната валута, Британски Паунди, Лева, Щатски долари или Евро и са с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите. „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти, като поръчката ще бъде доставена само след изявено от Потребителя съгласие.8. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.bikesport.bgПотребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта www.bikesport.bg. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.При извършване на поръчка на Сайта www.bikesport.bg, Потребителят влиза в договорни отношения със „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на „„БАЙК РИТЕЙЛ"" ЕООД , съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.Договорът между Потребителя и „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД влиза в сила след провеждането на телефонен разговор между Потребителя и служител на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , при който Потребителят потвърждава желанието си за купуване на поръчаните стоки.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.Доставката се изпълнява въз основа на данните – собствено име, фамилно име и адрес за доставка, посочени от клиента в създадения профил в сайта.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД и Потребителят се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.9. Заплащане на закупени стоки и услуги.При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.При плащане с кредитна/дебитна карта, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка. След като транзакцията на плащането бъде потвърдена, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.При плащане чрез PayPal акаунт, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдена поръчка, чрез PayPal акаунт и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.При плащане с наложен платеж, Потребителят заплаща на куриера, който доставя поръчаната стока, сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, след което куриерът доставя поръчаните стоки и/или услуги.

Онлайн покупка на изплащане чрез кредит от финансова институция

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с цена (без цената на доставка ), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева. Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната банка или финансова институция, съобразно кредитна й политика. Дружеството не участва по никакъв начин в отношенията между потребителя и кредитиращата го институция. Отпускането на кредит става съобразно правилата и изискванията на кредитора и няма нищо общо с дружеството. Съветваме потребителя да направи внимателен и информиран избор на кредитиращата го институция, като предварително подробно се запознае с ангажиментите, които ще поеме. Потребителят ще бъде уведомен по телефона от кредитиращата институция за условията и действията, които трябва да предприеме. Поръчаната стока ще бъде доставена, чак след като дружеството получи потвърждение от кредитора, че Потребителят е одобрен за отпускане на кредит за онлайн покупка на стоки на изплащане.10. Доставка на закупени стоки.Доставката на поръчаните стоки се извършва в 5 /пет/ дневен срок от потвърждаване на поръчката от Потребителя при телефонно обаждане от служител на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД . Телефонното обаждане се осъществява в 2-дневен срок от утвърждаването на направената поръчка чрез потвърждението й от страна на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД .„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.


Доставката на поръчани велосипеди се извършва БЕЗПЛАТНО на територията на Р. България.

При поръчка на стойност до 99,99 лв с ДДС включително, се начислява стойност на куриерската услуга в размер от 10 лв. с ДДС.

Сумата за доставка на поръчани велосипеди, аксесоари и компоненти извън територията на Р. България, се изчислява за всяка конкретна поръчка спрямо вида на продукта, теглото, обема и адреса за доставка.


„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД изисква допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка на посочен от Потребителя телефон. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД информация, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , по своя преценка, може да отмени поръчката, като уведомява за това Потребителя. При посочени неверни или грешни адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД няма задължение за монтаж/асемблиране на доставяните стоки.При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД на телефон за контакт +359 32 921 911, e-mail адрес: Firmenmagazin@maxcombike.com. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ще счита, че не са били налице външни видими дефекти на стоката – евентуални повреди, удари и други щети.Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато: при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието; несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят може да загуби възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. В този случай „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД няма да носи отговорност за недоставените стоки/услуги.Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 7 (седем) дни от уведомяването на „„БАЙК РИТЕЙЛ"" ЕООД за такова искане, телефон за контакт +359 32 921 911, e-mail адрес: Firmenmagazin@maxcombike.com.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.11 . Отказ от закупена стока.Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 30 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, посочено от Потребителя, приеме стоката/ките.За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 30-дневния срок, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, посочено от Потребителя, приеме стоката/ките.За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, като за улеснение „„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД предоставя на потребителя непосредствено след Общите условия стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП, което следва да бъде надлежно попълнено от Потребителя и изпратено до „БАЙК РИТЕЙЛ"ЕООД чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Използването на стандартния формуляр-приложение № 6 не е задължително.Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път недвусмислено заявление за отказ на e-mail адрес: Firmenmagazin@maxcombike.com, като, в случай че използва тази възможност, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.В случай че Потребителят се откаже от договора, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ще възстанови плащанията, които е получил от Потребителя, без неоправдано забавяне, и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Преките разходи за връщането на стоките се очаква да не надвишават приблизително 20 лева за всеки отделен артикул и се заплащат от Потребителя, като същите се прихващат от плащанията, направени от Потребителя. „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента , като с приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изричното си съгласие за използване на тези платежни средства. По силата на настоящите Общи условия Потребителят се счита за уведомен и е съгласен при отказ от закупената стока да заплаща разходите за връщането на стоките.Потребителят следва да изпрати на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Потребителят е информирал „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок от деня, в който Потребителят е информирал „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД за отказа си от договора.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията на Потребителя до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства от Потребителя, че същият е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.Обстоятелства, при които Потребителят губи правото си на отказ от договора: Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД запазва правото си, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали Потребителят губи Правото си на отказ, съответно дали да приеме върнатата стока.12. Гаранционно обслужване.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието. В случай на направена онлайн регистрация на продукта в Сайта www.bikesport.bg, гаранцията на рамката и вилката (ако са фабричните поставени от „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД ) се удължава на три години.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД уведомява всички Потребители, че същите разполагат със законова гаранция за закупените от тях стоки, регламентирана в Закона за защита на потребителите.Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя, което е в допълнение към неговите задължения по законовата гаранция на потребителите, да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума, да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП , посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП;2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени условията на предоставената търговска гаранция.Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;Гаранцията не покрива:

а) продукти, отдавани под наем;

б) велосипеди за състезания, тестове и демонстрации (демо велосипеди);

в) не напълно асемблирани велосипеди;

г) повреди, възникнали поради - злополуки, небрежност, неправилно третиране, злоупотреба, неправилна употреба, неправилно асемблиране;

д) повреди, възникнали поради - не съобразяване с препоръчителните условия за поддръжка и използване;

е) повреди, възникнали поради - неправилно или неточно извършена поддръжка или ремонт, извършени от който и да е различен от официален представител на Bikesport;

ж) повреди, възникнали - поради използването на части и приспособления, несъответстващи на Продукта и промяната на Продукта.Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност:а) гуми (вътрешни и външни);

б) накладки на спирачки;

в) падове на V brake/спирачки);

г) жила, капсули(метални, пластмасови);

д) педали;

е) ръкохватки на кормилото;

ж) верига;

з) фарове;

и) бутилка за вода.Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД изрично уведомява Потребителите, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП. Потребителят разполага с правата, регламентирани в раздел III от глава 5 на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от предоставената търговска гаранция на стоката.13.Други.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД администрира този Сайт ( www.bikesport.bg). „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел Продажби - телефон за контакт +359 32 921 911, e-mail адрес: Firmenmagazin@maxcombike.com, чрез чат приложението в сайта в рамките на работното време: от 8:30 до 17:15 часа, от Понеделник до Петък.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от „БАЙК РИТЕЙЛ"ЕООД , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.bikesport.bg.„БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо регистрирания Потребител след изричното му уведомяване от „БАЙК РИТЕЙЛ"ЕООД , и ако Потребителят не заяви в 30-дневен срок, че ги отхвърля.Потребителят се съгласява, че всички изявления на „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД , във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.При използване на Сайта www.bikesport.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА „БАЙК РИТЕЙЛ" ЕООД . С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА www.bikesport.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. Добавяме законоустановеното съдържание на заявлението за предоставяне на търговска гаранция.ПТЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОР (ОРС) При възникване на спор, свързан с покупка от електронния ни магазин може да използвате сайта за ОРС:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=B